SlimDrivers 2.3.2.0

SlimDrivers 2.3.2.0

Slimware Utilities, Inc. – 0,8MB – Shareware –
ra khỏi 23 phiếu
4 Stars User Rating
SlimDrivers không chỉ phát hiện khi một trình điều khiển cần Cập Nhật, nhưng cũng xác định tập tin thực thi đúng đắn về khởi trình điều khiển cài đặt tự động và hệ thống của bạn.

Tổng quan

SlimDrivers là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Slimware Utilities, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.513 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của SlimDrivers là 2.3.2.0 , phát hành vào ngày 26/09/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/07/2010.

SlimDrivers đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 0,8MB.

Người sử dụng của SlimDrivers đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho SlimDrivers!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 2.513 UpdateStar có SlimDrivers cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Slimware Utilities, Inc.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại